Kurs: Bynært landbruk som pedagogisk ressurs - søknadsfrist 1. februar

Er du lærer, skoleleder og/eller bonde og interessert i å lære mer om å bruke landbruket som en del av undervisningen i skolen? Da må du løpe og melde deg på kurs

Hvordan skal den oppvoksende generasjon få et konkret forhold til praktisk arbeid og livsprosessene i naturen? Hvordan skal skolen håndtere et økende antall elever med læringshemmende atferd i klassesituasjonen? Hvordan kan elevenes læring og forhold til lokalsamfunnet utvikles ved å etablere samarbeid med landbruket?
 

Les mer her