Internasjonal konferanse om natur og helse i Oslo

Førstkommende helg, 18.-20.september arrangeres den tverrfaglige konferansen ”Ecology and Forests for Public Health” på Soria Moria i Oslo. Konferansen vil belyse hvilken positiv virkning naturen kan ha på oss mennesker - både som helsefremmende tiltak, aktiv medisinsk behandling og som kilde til rekreasjon.

 
– Men det er fortsatt en lang vei å gå før aktiv bruk av naturen blir integrert i helsestrategier på alle plan både nasjonalt og internasjonalt, mener initiativtaker til kongressen, professor Gunnar Tellnes ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
 
”Ecology and Forests for Public Health” vil fokusere på miljømessige, klimatiske og kulturelle endringer som truer menneskers helse i dag. Konferansen vil også vektlegge hvor viktig skogen er både for oss mennesker og for planeten vår.
 
 
Arrangører:
Konferansen arrangeres av NaCuHeal International i samarbeid med:
International Academy of Science – Health & Ecology,
UIFRO (Task Force Forests and Human Health” and “Research Group Gender and Forestry),
UNIESCO (UN Int. Ecological Safety Cooperative Organization),
Medical University of Innsbruck,
Universitetet i Oslo, 

Jenter i Skogbruket,
Det norske Skogselskapet,
NaKuHel Sigdal,
Norsk Bonde- og småbrukarlag,
Høyskolen i Hedmark og
NFSH (Norsk forening for samfunnshelse). 
 
Konferansens sponsorer:
Helsedirektoratet
Landbruks- og Matdepartementet
Forskningsrådet
International Academy of Science H & E
Direktoratet for naturforvaltning
 
For mer informasjon:
Pressekontakt, Phd. Merete Furuberg, mobil: 90 16 30 92
Initiativtager, Prof. Gunnar Tellnes, mobil: 90 97 12 97
Se også konferansens nettsider: www.nacuheal.net

Les mer her