Naturen og gården som arena for helsefremmende, pedagogisk og sosialt arbeid

Høgskolen i Hedmark tilbyr kompetansegivned kurs innenfor Inn på tunet - tjenester

For å sikre kvalitet og kompetanse innen Inn på tunet er det planlagt et utdanningsprogram i Oppland og Hedmark høsten 2009 og våren 2010. 

Ooppstart oktober 2009.

Se søknadsskjema fra Høgskolen i Hedmark

Les mer om programmet her