800 gårdsbruk satser på grønn omsorg i Norge

Inn på tunet har blitt et viktig landsomfattende omsorgstilbud og som stadig vokser i omfang, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Regjeringen ønsker å utnytte landbrukets ressurser til beste for storsamfunnet! Om lag 800 gårdsbruk satser nå på ”Inn på tunet” og det er stor interesse landet over for å starte opp med grønn omsorg.

 

Kommune-Norge
Årets jordbruksavtale er en milepæl for Inn på tunet. Partene ble enige om storsatsingen ”Inn på tunet-løftet i kommunene”. Løftet skal styrke arbeidet med tjensteutviklingen i kommunene, og bevisstgjøre kommunene på tjenester innenfor grønn omsorg, grønt arbeid og grønn læring!

Les mer på Landbruks- og matdepartementets nettsider