Inn på Tunet som nettkurs

Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet 2 nettkurs innen temaet Inn på Tunet. ette gir deg som kursdeltaker stor fleksibilitet – du bestemmer selv når du vil ta kurset, hvor og ikke minst ingen kostnader til reise og opphold.

Inn på Tunet - Oppstart
Inn på Tunet er en fellesbetegnelse for sosialiserings- og aktivitetstilbud hvor gårdens ressurser blir brukt som arena for helse-, opplærings- og sosialsektoren. Dette kurset er ment som en starthjelp for grunneiere som ønsker å satse på en virksomhet innen Inn på tunet.
Les mer >>

Inn på tunet - Aktiviteter
Tilrettelegging for aktiviteter i skog og utmark for Inn på Tunet. Dette kurset er for deg som ønsker å ta i bruk skogen, utmarka eller kulturlandskapet i sin virksomhet innen Inn på tunet. Les mer >>